top of page
Misyonumuz;
  • Sevildikleri ve özel hissettirildikleri saygı ve güven ortamı içerisinde yenilikçi, yaratıcılığı geliştirerek ve tüm gelişim alanlarını destekleyerek sağlıklı, kendi problemlerini çözebilen, Atatürk ilke ve inkılaplarına saygılı, manevi değerlerin bilincinde olan özgüveni yüksek, öğrenmekten zevk alan ilköğretime ve geleceğe hazır kişilikli mutlu bireyler yetiştirmek.                                                                                                                                                                                                                                                        

  • Her çocuğun içindeki baskın yeteneği bulmak kendisini gerçekleştirmeye hazır olan gücü oyun ve müzikle fiziksel etkinliklerle beslemek. Kendi yaşına göre sorumluluklarının farkında olup başarmasını sağlamak. Çocukluğunun getirdiği her türlü hakkı sonuna kadar kullanıp okul ve ev yaşantısını birleştirmek.                                                                                               

  • Eğitimi sürekli güncellenen bir süreç olarak değerlendirerek,  alanında uzman kadromuz (psikolog, beslenme uzmanı, branş öğretmenleri vb.) eşliğinde çocuklarımızı yetiştirmek.                                                                                                                                                       

Vizyonumuz;
  • Çocuklara kendi etkinliklerini seçebildikleri ortamlar hazırlayarak, onların, plan oluşturma, izleme, uygulama, tamamlama ve yorum yaparak kendilerini ifade etme ve öz disiplin yeteneklerini  geliştirmelerine olanak tanımak,                                                                                               

  • Çocukların bilgi edinmede oyun, gözlem ve duygularını kullanarak hem kendilerini ve birbirlerini tanımaya, hem de dünyanın nasıl işlediğini anlamaya çalışmalarını teşvik etmek,                                                                                                                                                                           

  • Çocuğun öğrenmede etkin, seçici ve karar verici, öğretmenin ise daha pasif, teşvik edici, öğrenmeyi kolaylaştırıcı bir görev üstlenmesini sağlamak,                                                                            

  • Çocukların bireysel ilgilerine göre, okul içinde bilim odası, sanat odası, müzik odası gibi alanlar oluşturabilmek ,                                                                                                                                                    

  • İnsanın doğanın bir parçası olduğu farkındalığını yaratmak. Bu eğitimi, sunarken teoride öğrendiklerini pratiğe dönüştürmek, günlük hayatta tükettiği her şeyin nasıl olduğunu, oluştuğunu göstermek.

 

bottom of page